Ga verder naar de inhoud

Kunst met polarisatie

Kunst met polarisatie

De lat van Daan breekt steeds op dezelfde plaats. Zou er geen toestel bestaan die kan voorspellen waar de lat zal breken?

Maak een kunstwerkje met kleefband. Als je het tussen 2 polarisatoren plaatst, verandert het kunstwerkje van kleuren. Op basis van dit principe kan je ook stress in plastic materialen bepalen.

10-14 jaar

2u

polarisatie

lasercutten

Photos

Op zoek naar de juiste materialen?

Je kan de polarisator vellen hier op deze website aankopen.

  • Een polarisator kan je vergelijken met een rooster.
  • Het absorbeert golven met een polarisatierichting loodrecht op de transmissie richting.
  • Optisch actieve materialen kunnen de polarisatierichting van licht verdraaiien.
  • Een LCD scherm maakt ook gebruik van polarisatoren. Het zijn de vloeibare kristallen die de polarisatierichting van licht verdraaien.
  • Met polarisatoren kan je ook stress in plastic materialen opsporen.

Wat leren de deelnemers?

Feiten:

- Polarisatie van licht via polarisatiefilters en na terugkaatsing beschrijven.
- Het verschijnsel polarisatie van licht omschrijven aan de hand van een modelvoorstel I ing.
De functie van polarisatiefilters op licht weergeven m.b.v. de modelvoor­stelling.
- Het verschijnsel polarisatie bij terugkaatsing beschrijven en hoe dit in de praktijk voorkomt en gebruikt wordt.
- De fysische basisbegrippen i.v.m. polarisatie op een inzichtelijke manier aanwenden bij het uitvoeren van leerlingenproeven, bij beschrijven van technische ontwerpen en bij het maken van toepassingen.
- De functie van polarisatiefilters beschrijven met behulp van een concreet voorbeeld.

Vaardigheden:

- Assembleren
- Samenwerken
- Kunst
- Bouwen van hun eigen opstelling en koppeling van waarnemingen aan de theorie.