Ga verder naar de inhoud

Zapper handschoen

Zapper handschoen

Lukas wil vanavond heel graag naar star wars kijken op TV. Maar hij weet dat zijn vader de zapper niet zal willen afgeven. Help jij hem een nieuwe zapper te bouwen?

Maak een zapper handschoen die je kan bedienen door twee vingers tegen elkaar te duwen. Een infrarood LED zal de signalen zenden naar de TV of radio.

10-18j

2,5u

infrarood technologie, elektromagnetisch spectrum

lasercutten, solderen, programmeren

Photos

OP ZOEK NAAR DE JUISTE MATERIALEN?

Zoek niet langer, je vindt ze gewoon hier!

  • Toepassingen technologie: Infrarode lampen, infrarood camera, TV afstandsbediening.
  • Infrarode lampen houden eten warm, worden gebruikt in sauna's of voor het verhelpen van spierpijnen.
  • Een infrarood camera kan de warmte van objecten en lichamen detecteren.
  • Handig om energieverliezen te objecteren of in te zetten in de dierenzorg.
  • Tijdens de ebola crisis werden mensen in de luchthaven gescreend op koorts met een infrarood camera.

Wat leren de deelnemers?

Feiten:

-Eigenschappen van de gebieden in het elektormagnetisch spectrum beschrijven en mogelijke bronnen van deze straling aangeven.
-De begrippen EM-straling en EM-spectrum illustreren.
-Beschrijven van de belangrijkste gebieden van het EM-spectrum aan de hand van toepassingen uit hun leefwereld.
- Eigenschappen, bronnen en toepassingen van niet gevaarlijke EM golven beschrijven: microgolven, radiosignalen, gms, wifi

Vaardigheden:

-Assembleren
-Samenwerken
-Programmeren
-Bouwen van hun eigen opstelling en koppeling van waarnemingen aan de theorie.